1. Krediit

1.1 See dokument loodi Koht Rongi külastamiseks SEQ Legal poolt.

2. Autoriõiguse teatis

2.1 Copyright (c) 2014 Kohrongi külastus.

2.2 Vastavalt käesoleva teatise selgetele sätetele:

(a) meie koos meie litsentsiaaridega omavad ja kontrollivad kõiki meie veebisaidil olevaid autoriõigusi ja muid intellektuaalomandi õigusi ning meie veebisaidil olevat materjali; ja

(b) kõik autoriõigused ja muud intellektuaalomandi õigused meie veebisaidil ja meie veebisaidi materjal on reserveeritud.

3. Autoriõiguse litsents

3.1 võite:

(a) vaadake lehti meie veebisaidilt veebibrauseris;

(b) laadige lehti meie veebisaidilt brauseri vahemällu salvestamiseks;

(c) trükkida lehti meie veebisaidilt;

(d) heli- ja videofailide voog meie veebisaidilt; ja

(e) veebibrauseri abil külastage Koh Rongi

vastavalt käesoleva teatise muudele sätetele.

3.2 Välja arvatud juhul, kui käesoleva teatise muud sätted on selgesõnaliselt lubatud, ei tohi te alla laadida meie veebisaidilt ühtegi materjali ega salvestada sellist materjali oma arvutisse.

3.3 Te võite kasutada meie veebisaiti ainult Koh Rongi õppimiseks, reisi planeerimiseks ja broneerimiseks ning mis tahes muude teenuste kohta meie veebisaidil ning te ei tohi kasutada meie veebisaiti muul eesmärgil.

3.4 Välja arvatud juhul, kui see on selgesõnaliselt lubatud käesolevas teates, ei tohi te meie veebisaidil olevaid materjale muuta ega muul viisil muuta.

3.5 Kui te ei kuulu materjali õiguste hulka või ei kontrolli seda, ei tohi te:

(a) avaldage meie veebisaidilt materjali uuesti välja (sh uuesti avaldamine mõnel teisel veebisaidil);

(b) müüa, rentida või all-litsentsi materjale meie veebisaidilt;

(c) näidata oma veebisaidilt avalikku materjali;

(d) kasutada meie veebisaidilt kommertseesmärkidel materjale; või

(e) levitada materjali meie veebisaidilt, välja arvatud käesolevas teatises selgesõnaliselt lubatud ulatuses.

4. Vastuvõetav kasutamine

4.1 Te ei tohi:

(a) kasutada meie veebisaiti mis tahes viisil või võtta mis tahes meetmeid, mis põhjustavad või võivad põhjustada veebisaidi kahjustamist või veebisaidi toimivuse, kättesaadavuse või kättesaadavuse halvenemist;

(b) kasutada meie veebisaiti mis tahes viisil, mis on ebaseaduslik, ebaseaduslik, pettuslik või kahjulik, või seoses ebaseadusliku, ebaseadusliku, pettuse või kahjuliku eesmärgiga või tegevusega;

(c) kasutada meie veebisaiti, et kopeerida, salvestada, vastuvõtva, edastada, saata, kasutada, avaldada või levitada mis tahes materjali, mis koosneb (või on sellega seotud) nuhkvara, arvuti viiruse, trooja hobuse, ussi, klahvikombinatsiooni logeri, rootkiti või muu pahatahtlik arvutitarkvara; või

(d) teostab meie veebisaidil või meie veebisaidil ilma meie selgesõnalise kirjaliku nõusolekuta mis tahes süstemaatilise või automatiseeritud andmekogumise toiminguid (sh ilma piiranguteta kaaperdamist, andmekaevandamist, andmete hankimist ja andmete kogumist).

5. Teata väärkasutusest

5.1 Kui saate teada meie veebisaidi ebaseaduslikust materjalist või tegevusest või mis tahes materjalist või tegevusest, mis seda teatist rikub, siis andke meile sellest teada.

5.2 Võite meile sellist materjali või tegevust meile e-posti teel teavitada.

6. Autoriõiguse jõustamine

6.1 Võtame meie autoriõiguste kaitse väga tõsiselt.

6.2 Kui avastame, et olete kasutanud meie autoriõigusega kaitstud materjale, mis on vastuolus käesolevas teatises esitatud litsentsiga, võime teie vastu algatada kohtumenetluse, mis nõuab rahalist kahju ja / või ettekirjutust, et need materjalid ära kasutada. Teil võib olla ka kohtukulude tasumine.

7. Õigused

7.1 Võite taotleda luba autoriõigusega kaitstud materjalide kasutamiseks meie veebisaidil, kirjalikult meile e-posti teel.